KONTAKTUJTE NÁS: 0948 488 400 | jazykovaskola@vav.sk

On-line cenová ponuka

Všetkým našim klientom sa snažíme pomôcť samostatne a individuálne

Neúradné preklady

Životopisy, potvrdenia o návšteve školy, lekárske správy, návody a podobne.

Úradné preklady

Rodné listy, sobášne listy, technické, pracovné zmluvy, obchodné dohody, výpisy z registra trestov a podobne.

Odborné preklady

Oblasti strojárenstva, výroby, ekonomiky, informačných technológií, medicíny, práva, zákonodarstva a podobne.

Grafická úprava

Grafické spracovanie, úprava textov a dokumentov, ozdobný typ písma, nezvyčajné osadenie a podobne.

Korektúry

Jazykové korektúry s profesionálnymi lingvistami zodpovedajúce všetkým lingvistickým disciplínam z hľadiska gramatiky, štylistiky a syntaxe.

Tlmočenie

Zabezpečenie kvalifikovaných prekladateľov a možnosť výberu z jedenástich jazykov.

Naša ponuka

Prekladateľskej činnosti sa vo VaV venujeme od roku 2005 a patríme medzi tri najvyťaženejšie agentúry.


Disponujeme tímom profesionálnych prekladateľov, skúsených lingvistov a ďalších odborníkov v rôznych oblastiach, čím dosahujeme vysokú kvalitu našich služieb.


Okrem kvalitného prekladu a tlmočníckych služieb Vám ponúkame zodpovedný a proklientský prístup. Dôraz kladieme nielen na vysokú kvalitu, ale aj na osobitné požiadavky našich klientov.

NOVINKY

28

AUGUST

2015

First latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

12

JULY

2015

Second latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

KONTAKTY

Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

Košice

Južná trieda 2/A

040 01 Košice

Sabinov

Námestie slobody 27

083 01 Sabinov